Dit jaar, 2024, is het precies 400 jaar geleden dat de preekstoel in de Oude Kerk werd geplaatst. Op nieuwjaarsdag heeft ds.Brendeke in zijn preek daar ook  

aandacht aan gegeven. Op de preekstoel is onderstaande afbeelding te vinden :

thumbnail image001

Op 10 april wordt er daarom een centrale gemeente-avond gehouden over 400 jaar kerkhistorie van Putten, waarbij ook informatie wordt gegeven over de historie die is gevonden over onze preekstoel. De heer Evert de Graaf , Puttens historicus, heeft zich bereid getoond om deze avond te verzorgen. De avond zal worden gehouden in De Aker en begint om 19.30 uur. Opening en sluiting zal worden verzorgd door ds.H.P.Brendeke.