Woensdag week 34 (19-08-2020)

Oude Kerk : 20:00

Kwartetconcert met twéé orgels en trompetten


Alleen audio:


Opname downloaden opname opslaan

Kerkdiensten in coronatijd

Bezoek aan de kerkdiensten gaat op basis van uitnodigingen. U kunt hier aanmelden: https://www.hervormdputten.nl/reserveren Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen en antwoorden.

Collectes

Uw gave geven aan de collecte is ook mogelijk tijdens het meekijken vanuit huis. Dit kan met behulp van de app Givt.

givt logo

Via de app kunt u voor de 3 collectedoelen geven:

3collectes

Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van Kerkbeheer en/of Diaconie.

Collecte via Givt

Voor uitgebreide informatie over Givt verwijzen wij u naar:

Digitaal collecteren

Download en registratie Givt

Gebruik Givt

Gebruik Youtube