Op 9 juni zal er een viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als op 3 mrt. jl.

Diensten
In de Oude Kerk zal er om 08.30 uur en om 10.30 uur een dienst gehouden worden. In de avonddienst van 18.45 uur zal er voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal zijn.

Zoals gewoonlijk vangt de dienst in de Nieuwe Kerk aan om 09.00 uur en de Zuiderkerk om 09.30 uur.

Er zijn gemeenteleden voor wie het vieren van het Heilig Avondmaal tijdens een dienst in een van de kerkgebouwen vanwege lichamelijke en/of psychische gezondheidsklachten niet mogelijk is. Voor hen zijn er enkele alternatieven.

Zo kunt u naar de consistorie van de Nieuwe Kerk komen, waar de dienst via het beeldscherm gevolgd wordt (aanvang: 09.00 uur). In een afgeschermd gedeelte van de Brasserie in De Schauw (waar ook de weeksluitingen zijn) wordt met bewoners van De Schauw een zelfstandige Avondmaalsdienst gevierd. Deze dienst begint om 10.00 uur.

Viering thuis

Wie geen mogelijkheden ziet om in de kerk of alternatieve plaatsen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal en dat wel graag thuis zou willen doen, wordt verzocht contact op te nemen zijn/haar wijkouderling. De wijkouderling zal met u in gesprek gaan of u in aanmerking komt om het Avondmaal thuis te vieren.