Dodenherdenking 
Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogen en iedereen die zich - ten koste van zijn of haar leven - voor onze vrijheid heeft ingezet.
We doen dat met twee minuten stilte, bij het monument op de begraafplaats aan de Engweg.
Bijeenkomst gezamenlijke kerken 

Voorafgaand is er in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat een herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de samenwerkende kerken in overleg met de gemeente Putten.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt bij toerbeurt geleid door een of meer voorgangers van de Puttense kerken. Dit jaar gebeurt dit door ds. D. Boekema, predikant van de Gereformeerde Kerk en ds. D.J. Diepenbroek, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente. Namens de gemeente Putten zal burgemeester H.A. Lambooij een gedicht voordragen.

Na afloop, om ongeveer 19.45 uur, lopen de aanwezigen samen naar het monument op de algemene begraafplaats aan de Engweg. Bij het monument zal om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden en worden kransen gelegd, ook namens de gezamenlijke kerken.

Dit jaar zullen vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk en de Hersteld Hervormde Gemeente een krans leggen. We nodigen u van harte uit om bij de bijeenkomst en de herdenking aanwezig te zijn.