Het College van Diakenen deelt u met dankbaarheid mee dat dankzij uw vrijgevigheid maar liefst 163 Plus-boodschappenpakketten zijn verzameld. Het is prachtig

 om te zien hoe wij samen tot dit mooie resultaat zijn gekomen. Met deze pakketten kunnen we onze medemens, die het minder breed heeft, ondersteunen. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Hennie van Steeg, die de coördinatie op zich genomen heeft.