Eind mrt. worden de facturen en betaalverzoeken voor het abonnement van de kerkbode verzonden. Wilt u deze voor 19 april a.s. voldoen? De abonnees die jaarlijks van ons een factuur ontvangen, krijgen bij de factuur ook de mogelijkheid om vanaf 2024 toestemming

te geven voor een automatische incasso. U zou ons enorm helpen met een toestemming voor een automatische incasso. U kunt dit doen met het bijgevoegde formulier bij de factuur of via het formulier op de website; deze vindt u onder Contact/rouwcirculaires à Aanvragen, meldingen en bestellingen à Machtiging automatische incasso.

Voor degenen die het abonnementsgeld via de automatisch incasso betalen: het bedrag wordt eind mrt. van uw rekening geïncasseerd.