Je onderdeel voelen van Gods wereldwijde kerk… dat kan tijdens de GZB-dag, zaterdag 9 mrt., in Barneveld. Er zijn inspirerende sprekers uit Centraal-Azië en activiteiten 

voor jong en oud. Van harte welkom! Zending is niet alleen iets van ver weg, maar begint dicht bij huis. Het thema van de GZB-dag is dan ook ‘Ga, iedereen is geroepen’.

Bent u, ben jij er ook bij? U kunt kiezen of u ’s middags of ’s avonds komt. Wilt u met kinderen en/of tieners komen? Kies dan voor de middag! Want dan is er ook een tof programma speciaal voor hen. In de avond is er na het podiumprogramma een gezellig GZB-jongerencafé. Voor alle leeftijden is de GZB-dag de moeite waard!

Aanmelden noodzakelijk

Bij het podiumprogramma om 14.00 uur en 19.30 uur is er plaats voor maximaal 750 personen (exclusief kinderen). Aanmelden is daarom noodzakelijk (via https://www.gzb.nl/gzb-dag).

Tussen 16.00 en 19.30 uur is iedereen welkom op het ontmoetingsplein; er zijn workshops, GZB-stands, kraampjes met een hapje en een drankje én er is een veiling.

David* uit Centraal-Azië is één van de sprekers. David* en zijn vrouw Olive* komen beiden als student aan de universiteit tot geloof. David vraagt God hoe hij van betekenis kan zijn in het koninkrijk. Als hij hoort over de daklozen in zijn stad raakt hem dat diep. Hij begrijpt dat deze mensen niemand hebben die naar hen omzien en voelt zich geroepen om dit wel te doen. Zijn hart gaat in het bijzonder uit naar daklozen die op straat sterven. Samen met anderen zet hij een hospice op. Vanuit de GZB hebben twee palliatieve verpleegkundigen geholpen om dit project van de grond te krijgen. Op de GZB-dag vertelt David over zijn werk onder daklozen. Hij vertelt hoe hij dit werk vanuit zijn christelijke overtuiging doet. In woorden en daden wil hij juist ook aan mensen die niemand hebben, laten zien dat God om hen geeft.

Waar?

De GZB-dag vindt plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. 

Voelt u zich betrokken bij Gods wereldwijde kerk? Dan mag u deze dag niet missen! Meldt u daarom snel aan via https://www.gzb.nl/gzb-dag.

Betalingsherinnering GZB-dagboek ‘Een handvol koren’

De meeste betalingen zijn binnen, maar we missen er nog een paar.

Heeft u een dagboek ontvangen maar nog niet betaald? We willen u vragen om het bedrag van € 14,95 over te maken op NL44 INGB 0002 6129 90 t.n.v. de Zendingscommissie. Onder vermelding van: Boekje GZB + straatnaam en huisnummer.

Er zijn 542 dagboekjes verkocht wat een netto opbrengst betekent van € 4.336,- voor GZB projecten in het Midden Oosten. Hartelijk dank voor uw aankoop!

Kaartverkoop

Bij het Kerkelijk Bureau kunt u zelfgemaakte kaarten kopen voor € 1,- per stuk.

De verkoop van kerstkaarten heeft € 139,00 opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor de GZB.