Ook dit jaar is het weer mogelijk om zegels te sparen voor een Pluspakket (t.w.v. € 55,-). De actie van de Plus supermarkt loopt tot 24 febr. 2024. Spaart u mee voor onze dorpsgenoten, die het (veel) minder hebben?
Helpt u zo mee om ook dit stukje diaconale werk mogelijk te maken?
Het zou geweldig zijn wanneer de Diaconie veel mensen blij kan maken met zo’n pakket. Volle spaarboekjes of

losse zegels kunnen ingeleverd worden bij Harm en Hennie Versteeg, Roosendaalseweg 101. Heeft u digitale zegels die u weg wilt geven dan kunt u gebruik maken van onderstaande code. U opent in de PLUS app de ingang 'Sparen met de app'. Klik rechtsboven op de drie puntjes en vervolgens op 'Zegels weggeven'. Geef aan welke zegels en hoeveel zegels u wilt weggeven. Er opent een scanfunctie. Hiermee scant u de 'scan en spaar mee' QR-code hieronder.

Heeft u een pakket dat u weg wilt geven? Neem dan contact op met diaken Gerben van den Hazel (06-30158280). Alvast veel dank voor het mede omzien naar elkaar.