Open Huis dienst
Misschien heeft u/heb jij het al gelezen in de kerkapp, de evangelisatiedienst gaat vanaf dit jaar verder onder de naam’ Open Huis dienst’. Gods huis staat open voor iedereen die Hem wil leren 

kennen, vandaar deze naam. Komende zondag, 28 jan., hopen we weer een ‘Open Huis dienst’ te houden met als thema: 'Omdat U het zegt!' Misschien ben je druk met van allerlei zaken in het leven, behalve met de Bijbel en met de Heere God en de Heere Jezus. Wat zegt Jezus dan? Laat maar, als jij niet wilt, dan Ik ook niet...? Nee, Hij zegt iets anders! Als je niet naar Mij komt, kom Ik naar jou. Hierover zal ds. Gerling het deze keer met ons gaan hebben en we zullen ook samen bijpassende liederen zingen onder begeleiding van één van onze combo's.

Allemaal van harte welkom en neem eens iemand mee die het niet (meer) gewend is om naar de kerk te gaan.

De dienst begint om 19.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid om samen wat te drinken en na te praten. Graag tot zondag!