Machtiging automatische incasso

Vanaf 2023 verdwijnt de acceptgiro. U zou ons enorm helpen door toestemming te geven om vanaf 2023 automatisch te betalen. Vink hieronder aan voor welke bestemming(en) u ons toestemming geeft voor jaarlijkse doorlopende automatisch incasso.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Doorlopende machtiging SEPA Incasso- Gegevens incassant: CvK Hervormde Gemeente Putten Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten- Land Incassant: Nederland- Incassant ID: NL73ZZZ302584821020- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan de Hervormde Gemeente Putten om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens abonnementsgeld van de kerkbode en/of de kerktelefoon en/of de solidariteitskas. En aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Hervormde Gemeente Putten. U kunt een afschrijving altijd terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Doordat wij regelmatig veel spam ontvangen is deze robot ingesteld. Klik op het witte vierkantje en volg gewoon de instructies op, als je een groen vinkje ziet, druk dan op "Aanmelden".
Ongeldige invoer