Ouderenmiddag

Van 15.01.2020 14:30 tot 15.01.2020 17:00
Bij De Aker
Geplaatst door J V
Categorieën: Ouderen bijeenkomsten
Hits: 428

In dec. waren we met velen bijeen voor de viering van het kerstfeest. Het Evangelie weerklonk en samen of solo door Anja van den Ham, die de liturgie had samengesteld, zongen we de liederen van het onbegrijpelijke wonder: God Die mens wordt om mensen te redden. Het was mooi en goed. De maaltijd erna was erg gezellig en gaf gelegenheid om met velen even contact te hebben. De collecte bracht € 1.210,- op, waarvoor we zeer erkentelijk zijn.

De eerstkomende middag is op woensdag 15 jan.. Een hartelijke uitnodiging voor alle ouderen en alleenstaanden om aanwezig te zijn. Fijn dat er de laatste tijd meer jongere senioren mee komen doen. Zo helpen we de oudere senioren die te maken hebben met een steeds eenzamer leven. Op 15 jan. komt dhr. D. den Hertog uit Emst met een presentatie over ‘De Schepping - hoe gaan wij vanuit Gods Woord om met de schepping?’ De meditatie wordt deze keer gehouden door ds. W.C. Polinder. Graag tot ziens D.V. op woensdag 15 jan. in De Aker. De aanvang is 14.30 uur.

Omdat ook anderen graag de overige data van de komende periode willen weten, volgen ze hier: 16 okt., 13 nov., 18 dec., 15 jan., 12 febr., 18 mrt., 8 apr., 13 mei (busreis) en de zomermiddagen op 17 juni, 15 juli en 12 aug.. Alles zo de Heere wil.

Met een hartelijke uitnodiging aan met name de jongere senioren in onze gemeente mee te komen doen. Want juist ouderen zien ernaar uit om in hun eenzamer wordende leven in contact te blijven met andere gemeenteleden.  Graag tot ziens D.V. op woensdag 11 sept. in De Aker. De aanvang is 14.30 uur.

ds. J. van Oostende

tel.: 701833