Theologische leeskring

Van 26.01.2023 20:00 tot 26.01.2023 21:30
Bij De Aker
Geplaatst door J V
Categorieën: Vorming en toerusting
Hits: 949

Theologische leeskring

We hopen elkaar weer te ontmoeten op donderdag 26 jan. om 20.00 uur in De Aker. Na een lange uiteenzetting over de cultuurhistorische ontwikkeling van het ‘ik’-bewustzijn van de moderne mens, komen nu de hoofdstukken aan de beurt, waarin beschreven wordt, hoe de HEERE Zelf met Zijn ‘Ik’ centraal staat in de Bijbel en wat dat betekent voor het ‘ik’ van een christen.

We lezen hfst. 9 en 10. Allen weer van harte welkom. We hopen op een gesprek, dat ons geloof bouwt en verdiept. Ongeveer 21.30 uur ronden we af.

Ook in het komende seizoen willen we samen weer een theologisch boek lezen. We spraken af om het boek EGO van dr. A. van de Beek te bespreken. Van de Beek beschrijft daarin hoe in onze westerse wereld zich de cultuur van het ‘dikke’ ik ontwikkeld heeft. Ook bij ons kerk- en christen zijn kunnen van daaruit kritische vragen gesteld worden. Het lijkt goed en vruchtbaar om erover na te denken in hoeverre het individualisme het persoonlijke dreigt aan te tasten.

Wie zich bij ons wil voegen kan in de zomertijd het boek alvast bestuderen.

Het is uitgegeven bij Kokboekencentrum Utrecht onder het ISBN nr. 9789043537261. Het is ook als e-book  verkrijgbaar.

We komen samen op donderdagavond van 20.00 uur - ± 21.30 uur in De Aker. Als data zijn vastgelegd:

2023:  26/1; 23/2 en 30/3

Ieder mag zich van harte welkom weten.

ds. Jacob Westland

Evenementen herhalingen