Bijbellezingen

Van 15.01.2020 19:30 tot 15.01.2020 21:00
Bij Oude Kerk
Geplaatst door J V
Categorieën: Bijbellezingen
Hits: 395

De dankdag op woensdag 6 nov. is het begin van een aantal woensdagen waar de gemeente samenkomt rond het Woord van God. Voor de jaarwisseling zijn er vier Bijbellezingen en daarna nog eens vijf Bijbellezingen. Het zijn in zekere zin ‘gewone’ kerkdiensten met een ‘lectio continua’ (van tekst tot tekst een Bijbelgedeelte of Bijbelboek doorlezen). Reformatoren als Calvijn en Zwingli kenden dit al en deden dit om de kennis van de Bijbel – en vooral het leven vanuit de Schrift – te stimuleren. Op die manier wilden zij aandacht aan de gehele Schrift schenken en ervoor zorgen dat de gemeente ook het Woord van God kende en daar uit leefde.Voor de komende Bijbellezingen is de volgende verdeling gemaakt:

  • 13 nov.: 2 Petrus 1:3-21 (Christelijke roeping en verkiezing): ds. De Wit
  • 20 nov.: 2 Petrus 2:1-22 (Omgaan met dwaalleraars in de gemeente): ds. Jonker
  • 27 nov.: 2 Petrus 3:1-9 (Leven met het oog op de wederkomst van Jezus): ds. Van Zwet
  • 04 dec.: geen Bijbellezing in verband met bezinningsuur Heilig Avondmaal
  • 11 dec.: 2 Petrus 3:10-18 (Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde): ds. Polinder
  • 08 jan.: Hosea 1 (Zichtbare prediking): ds. Van Zwet
  • 15 jan.: Hosea 2 (Breken en vernieuwen van het verbond): ds. Jonker
  • 22 jan.: Hosea 6 (Berouw): ds. Polinder
  • 29 jan.: Hosea 11 (Gods ontferming): ds. Westland
  • 05 febr.: Hosea 14 (Nieuwe zegeningen): ds. Dekker

U/jij bent van harte uitgenodigd om de Bijbellezingen bij te wonen. De komende tijd is woensdag ‘Woorddag’!