Op zondag 15 december 2019 nemen we afscheid van ds. De Wit tijdens de dienst in de Oude Kerk die om 10.00 uur aanvangt. Hij mag dan voor de laatste keer de dienst leiden en de zegen meegeven als predikant van de gemeente Putten. Als u niet in de gelegenheid bent de afscheidsreceptie te bezoeken, is er na de dienst gelegenheid ds. en mw. De Wit te groeten.

 

De middagdiensten in de Oude Kerk (samen met Christelijke Gereformeerde Kerk) en in de Zuiderkerk zijn afgestemd op de kinderen van de basisschool.

Zondag 3 nov. is het zendingszondag. In alle drie de kerken zal hier in de dienst  aandacht voor zijn. Elk jaar verzorgt de Zendingscommissie een activiteit na de dienst in één van de kerken.