De kerkenraad deelt mee dat ds. de Wit het beroep naar de Hervormde gemeente van Ede,
wijk Sionskerk, heeft aangenomen. Dit betekent dat hij heeft bedankt voor het beroep naar de Hervormde gemeente van Oldebroek, wijk 1.
We wensen ds. de Wit rust toe op de beslissing die in afhankelijkheid van de HEERE is genomen.
In die afhankelijk mogen we ook bidden om wijsheid voor de kerkenraad van wijk 2 om te zijner tijd het
beroepingswerk ter hand te nemen.

Waarom veel jongeren meerdere jaren achter elkaar Dabar doen? Nou, gewoon... HET IS SUPER GAAF! Maar even serieus:

De voorbereidingen voor de diensten in ‘t Lichtpunt zijn weer in volle gang. We hebben veel enthousiaste mensen gevonden om ons te helpen, bijvoorbeeld met koffieschenken, muziek maken of met het parkeren.

Het is zomaar een zondagavond in augustus in Koudhoorn. Je ziet een veld vol met mensen die van alle kanten zijn komen rijden, fietsen of lopen.

Beste aankomende student, Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen