Deze week ben je weer op school begonnen. Een nieuwe groep, of klas? In de hervormde gemeente van Putten zijn er veel activiteiten die voor kinderen en tieners georganiseerd worden.

We nodigen u en jullie van harte uit om na de ochtenddiensten elkaar te ontmoeten in De Aker (voor wat betreft de Oude en Nieuwe Kerk) in de zaal bij de Zuiderkerk.

Eind okt. vertrekt er weer een transport naar Moldavië. De inzameling is inmiddels in volle gang. 

In de week van 14 t/m 21 september vindt in Putten de week van Dementie plaats. Via tal van activiteiten wordt de volle breedte van de Puttense samenleving hierbij betrokken.

Helaas hebben we nog onvoldoende clubleiding gevonden om de 11 kinderclubs in onze gemeente te laten starten.