In het begin van de 20e eeuw waren de aanwezige brandweerspuiten en overige attributen van de brandweer Putten gestald in twee aan de noord- en zuidzijde van de kerktoren gebouwde 

stallingen. Op verzoek van de Gemeente Putten en in overleg met Kerkbeheer is besloten om dit cultuurhistorische element terug te brengen in Putten. Aan de zuidzijde van de kerktoren wordt een brandweerhuisje als expositieruimte ‘teruggeplaatst’ op haar oude plek om zo bezoekers van het oude centrum te informeren over de historie van die plek en oude brandweerattributen te laten zien. De kosten zijn volledig voor rekening van de Gemeente Putten. Medio juli worden er hekken geplaatst rond de bouwplaats, de geplande opleverdatum is 26 sept.

 Het College van Kerkrentmeesters

Oude Kerk foto 1

 

Oude Kerk foto 2