Zoals ieder jaar vindt in juni de betaling van de bijdrage aan de Solidariteitskas plaats. Door uw bijdrage -een offer- aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. 

Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan.

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,-. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Eind juni wordt er een bedrag van € 10,- afgeschreven bij hen die dat hebben aangegeven middels een automatische incasso te willen voldoen.

Gemeenteleden die geen automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen eind juni een factuur. Wilt u bij de betaling het kenmerk per persoon vermelden? Gelieve niet de betaling samenvoegen, omdat de betaling dan niet automatisch verwerkt kan worden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Solidariteitskas (hervormdputten.nl)

 

Solidariteitskas