Een belangrijk keuzemoment. Hoewel niet altijd even zichtbaar, is de invloed van Europa zeer groot. Veel van onze wetgeving wordt in Brussel bedacht en we werken Europees samen aan grote uitdagingen. Na zoveel jaren van vrede is er weer oorlog op ons continent. En ook elders vluchten miljoenen mensen voor oorlog, geweld en vervolging.

Hoe gaan we daar in Europa mee om? Maar ook op andere terreinen speelt veel. De bescherming van het leven en de vrijheid van godsdienst en onderwijs staan onder druk. De gevolgen van de coronapandemie hebben onze samenleving nog meer individualistisch gemaakt met alle gevolgen van dien.

Daarom is juist nú het uitbrengen van uw stem zeer belangrijk. Juist nu doet het ertoe welk kompas en welke waarden zeggingskracht hebben, ook in Brussel. Daarom is het belangrijk dat er een christelijk en Bijbels geluid gehoord wordt in Europa. Wij roepen u op vanuit deze verantwoordelijkheid uw stem uit te gaan brengen bij de Europese verkiezingen op 6 juni 2024.