In de kerkbode van deze week een herhaling van het bericht van verleden week over het pastoraat in onze wijkgemeente.
Ds. J.C. Schuurman is bereid vanaf maandag 22 apr. het pastoraat in Norschoten/Samaritaan op zich te nemen.
U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0341 753343.
Het overige pastoraat

in de wijk wordt verzorgd door ds. Gerling. Vanwege de grootte van de wijk vragen wij uw begrip dat dit hoofdzakelijk crisispastoraat zal zijn.

Rond de verjaardagsbezoeken van de 80-plussers is het volgende afgesproken. Ds. Gerling bezoekt rond hun verjaardag gemeenteleden die 80, 85 of 90 zijn geworden, alsmede hen die ouder dan 90 zijn geworden. Rond de overige verjaardagen kunt u bezoek van uw wijkouderling verwachten.

                                                                               Kerkenraad wijkgemeente 2