Op woensdag 17 apr. a.s. hopen we elkaar weer te ontmoeten op de middag voor ouderen en alleenstaanden. Nadat we de vorige keer de kruiswoorden van de Heere Jezus hebben overdacht en bezongen, gaan we deze middag weer terug naar het leven in onze aardse werkelijkheid. De presentatie wordt gegeven door dhr. G. de Vries uit Scherpenzeel, over “Warken, harken, karken”, het boerenleven in de vorige eeuw.

Deze keer hoopt ds. J.K.M. Gerling de meditatie te verzorgen.

Ook dit jaar willen we weer een busreis maken. We gaan deze keer naar het gebied rondom de Vecht in de provincie Utrecht. Daarna gebruiken we weer een warme maaltijd in De Aker, zoals we de laatste keren gewend waren.

De datum is woensdag 22 mei.

Als u graag meegaat, neemt u dan komende woensdag, 17 apr., een enveloppe mee met uw naam, adres en telefoonnummer erop, uw eventuele dieetwensen en een bedrag van € 20,- per persoon als bijdrage in de kosten. Meer mag natuurlijk ook, graag zelfs. Maar als het teveel is, geef u toch op, want we hebben u er graag bij. Dan doet u gewoon in de enveloppe wat u ervoor kunt missen.

Nadere berichten komen in het kerkblad.

Graag tot ziens op woensdag de 17e  apr. in De Aker.

De aanvang is 14.30 uur.