Zaterdag 9 mrt. was er weer een inzameling voor de Voedselbank van de gezamenlijke kerken uit Putten. Bij deze inzameling is er door u en jou weer volop gegeven

 aan de Voedselbank nl.zesenveertig dozen vol producten. Naast de aangeleverde levensmiddelen werd er ook voor € 135,- aan cadeaukaarten en contant geld gegeven. Hiervan worden verse producten gekocht door de Voedselbank.

Naast deze inzameling was er ook de was er ook op Biddag, 13 mrt.,een inzameling voor de Voedselbank bij alle diensten van onze kerk. Ook bij deze inzameling is er door u en jou weer heel veel gegeven voor de Voedselbank nl. zevenenveertig dozen vol producten. Ook voor € 160,- aan cadeaukaarten en contant geld gegeven. Ook hier zijn er weer heel veel DE-zegels ingeleverd.

We willen u en jou dan ook hartelijk danken voor uw en jullie bijdrage, in welke vorm dan ook. Het is fijn, dat er op deze manier weer nieuwe bevoorrading komt voor de Voedselbank. Die nieuwe voorraad is ook steeds nodig, want er zijn veel gezinnen en personen voor het dagelijks levensonderhoud aangewezen op de Voedselbank. Het is goed om te merken dat we als kerk ook op deze manier kunnen en willen omzien naar onze naaste.

De volgende inzameling isop zaterdag 29 juniin de Andreaskerk.

Namens de Voedselbank en diaconie hartelijk bedankt.