Ook dit jaar zijn er weer momenten om in de kerk toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen.
In deze Stille week komen we samen om ons al luisterend, biddend en zingend Hem

 voor ogen te stellen Die geleden heeft als geen ander: onze Heere en Heiland Jezus Christus.

Thema is: ‘Hij is onze vrede.’ Het thema is ontleend aan wat we van Hem lezen in één van de rondzendbrieven van de apostel Paulus: “Want Hij is onze vrede”. Een hoopvolle belijdenis, zowel met het oog op de samenleving van toen als voor wat de wereld van nú betreft en voor ons persoonlijk leven. Alle bijeenkomsten van 19.30u tot 20.00u.  Op Stille Zaterdag is er in de Oude Kerk een Zanguur. Zingend gedenkend mogen we toeleven naar de overwinning op de Paasmorgen. De bijeenkomsten worden afwisselend in de Oude Kerk en Zuiderkerk gehouden en zijn ook te volgen via www.hervormdputten.nl/kerkdienstenrooster. Warm aanbevolen!

 

Stille week