Het College van Kerkrentmeesters deelt met dankbaarheid het volgende mee inzake de actie Kerkbalans: afgelopen vrijdagavond, tijdens de afsluiting van de actie, is een totaalbedrag toegezegd van € 900.879,51 bij een begroting van € 860.000,-.

 Het College is zeer verheugd en bijzonder dankbaar voor dit toegezegde bedrag en wil, vanaf deze plaats, iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage, zodat al het werk in Gods koninkrijk en in onze gemeente kan blijven doorgaan.