Ook dit jaar is het weer mogelijk om zegels te sparen voor een Pluspakket (t.w.v. € 55,00). De actie van de Plus supermarkt loopt tot 24 febr. 2024. Spaart u mee voor onze dorpsgenoten, die het (veel) minder hebben? Helpt u zo mee om ook dit stukje diaconale werk mogelijk te maken?

Het zou geweldig zijn wanneer de Diaconie veel mensen blij kan maken met zo’n pakket. Volle spaarboekje(s) kunnen ingeleverd worden bij Harm en Hennie Versteeg, Roosendaalseweg 101.

Heeft u digitale zegels in huis die, of al een pakket dat, u weg wilt geven dan kunt u contact opnemen met diaken Gerben van den Hazel. Alvast veel dank voor het mede omzien naar elkaar.