Zaterdag 16 dec. was er weer een inzameling voor de Voedselbank van de gezamenlijke kerken uit Putten. Deze keer werd hij gehouden in de Nieuwe Kerk. 

Bij deze inzameling is er door u en jou  weer volop gegeven aan de Voedselbank. Het was een mooie opbrengst nl. 95 dozen vol producten. Naast de aangeleverde levensmiddelen werd er ook voor € 210,- aan contant geld gegeven, € 66,- aan pluszegels en voor € 195,- aan cadeaubonnen. Hiervan worden verse producten gekocht door de Voedselbank. Ook werden  er weer heel veel DE-zegels ingeleverd.

We willen u en jou dan ook hartelijk danken voor uw en jullie bijdrage, in welke vorm dan ook. Het is fijn, dat er op deze manier weer nieuwe bevoorrading komt voor de Voedselbank. Die nieuwe voorraad is ook steeds nodig, want er zijn veel gezinnen en personen voor het dagelijks levensonderhoud aangewezen op de Voedselbank. Het is goed om te merken dat we als kerk ook op deze manier kunnen en willen omzien naar onze naaste. 

Namens de Voedselbank en diaconie hartelijk bedankt.