• Van 28.09.2023 14:30 tot 28.09.2023 16:30
  Bij Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland Categorieën: Ouderen bijeenkomsten
  Op donderdagmiddag 28 sept. hopen we weer te starten met onze ledenvergaderingen. Deze middag staat in het teken van “De wensambulance”. Twee dames hopen ons er alles over te vertellen. Nieuwe leden en belangstellenden zijn van harte welkom. We beginnen om 14.30 tot 16.30 uur in De Aker.
 • Van 28.09.2023 20:00 tot 28.09.2023 21:30
  Bij Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland Categorieën: Toerusten
  Het komende winterseizoen willen we weer in groepsverband een belangrijk theologisch boek lezen. We kozen voor het pas verschenen boek van dr. W. Dekker: ‘Oproep tot omkeer’ uitg. Kokboekencentrum Utrecht, ISBN 978 90 435 3840 4 prijs € 21,99. Het is ook te koop als e-book. Dr. Dekker vraagt zich af, waarom het in de prediking vandaag de dag toch zo weinig gaat over bekering. Bij zijn bezinning betrekt hij ook de hedendaagse spiritualiteit, waarbij men in de hectiek van het moderne leven op zoek is naar zichzelf. Een actueel boek, dat in bezinning en gesprek ons geloofsinzicht kan verrijken en verdiepen. Ieder is welkom om mee te doen. In de komende vakantietijd kun je eventueel het boek dan vast wat doorlezen en op je in laten werken. De volgende donderdagavonden in De Aker zijn gepland van 20.00 uur - ± 21.30 uur: 28 sept.; 26 okt.; 23 nov.; 21 dec.; 25 jan.; 22 febr. en 14 mrt. Nogmaals: ieder is daar weer of voor het eerst hartelijk welkom. ds. Jacob Westland
 • Van 30.09.2023 16:00 tot 30.09.2023 19:00
  Bij Categorieën: Overige
  Zaterdag 30 sept. 2023- starten tussen vier uur en half vijf. We wandelen vanaf Sprielderweg 31 te Putten ongeveer 5-6 km door het bos en door Putten. Onderweg krijg je op verschillende adressen iets lekkers te eten. Je betaalt € 7,50 p.p. en als je met het hele gezin komt, ben je voor € 25,- klaar. Deze opbrengst is voor Alfred en Hannah Bout die voor Wycliffe Bijbelvertaling werken om de Bijbel te vertalen in gebarentaal. Opgeven kan via de site: www.familiebout.com of via de mail: info@familiebout.com of door te bellen/appen/sms-en naar 06-18060640. Geef je op vóór 27 sept.
 • Van 04.10.2023 09:45 tot 04.10.2023 20:11
  Bij Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland Categorieën: Overige
  Opvoedkring Beste opvoeders, Heb je ook zo’n lieve (bijna)puber rondlopen in huis en ben je soms ook zo op zoek naar wijsheid, (h)erkenning van andere opvoeders en licht vanuit de Bijbel hierin? Dan is onze opvoedkring wellicht iets voor jou: We komen eens per maand samen in De Aker op afwisselend de woensdag -of vrijdagmorgen. De koffie en thee staat klaar vanaf 9.45 uur; we starten om 10.00 uur en ronden om 11.30 uur af. Momenteel zijn we bezig in het boek ‘’Reset voor ouders’’ van Todd Friel. We lezen allemaal hetzelfde hoofdstuk en bespreken op de ochtend in De Aker dan de vragen die achterin het boek staan en delen met elkaar waar we tegenaan lopen thuis, maar ook waarin we elkaar kunnen bemoedigen. Weet je hartelijk welkom om (eens vrijblijvend) aan te sluiten! Het eerste opvoedkring-moment staat gepland op woensdag 4 okt. Dit zijn de andere data: vrij 3-11, woe 29-11, vrij 12-01, woe 07-02, vrij 08-03, woe 03-04, vrij 17-05, woe 12-06. Zie voor contact en de data ook de kerk-app van Hervormd Putten!
 • Van 04.10.2023 14:30 tot 04.10.2023 16:30
  Bij Achterstraat 39, 3882 AE Putten, Nederland Categorieën: Overige
  Dit najaar starten we met een Alpha cursus speciaal gericht op senioren. De cursus is een oriëntatie-cursus voor ieder die zich wil verdiepen of oriënteren in het christelijke geloof. De cursus start met een oriëntatiemiddag op 6 sept. Tijdens deze middag wordt uitleg gegeven wat de cursus inhoudt en welke onderwerpen er behandeld gaan worden. Elke bijeenkomst start met koffie/thee met wat lekkers en een inleiding, waarna we in kleinere groepen uiteengaan om door te praten over het onderwerp. Zeker bij een seniorencursus komen levensvraagstukken en ervaringen uitgebreid aan bod. Het initiatief wordt ondersteund door diverse kerken in de Gemeente Putten. De cursus staat open voor mensen van 55 jaar en ouder, waarbij het niet uitmaakt of je lid bent van een kerk of niet. In totaal zijn er 14 bijeenkomsten en deze worden vanaf 6 sept. elke woensdagmiddag gehouden in de Gereformeerde Kerk. Wij starten om 14.30 uur en we ronden elke middag af rond 16.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op de oriëntatiemiddag op 6 sept. om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat in Putten. Voor meer informatie over de cursus en aanmelding kunt u zich wenden tot Koos Gondelach tel 06-10016260; E-mail koos.gondelach@gmail.com
 • Van 05.10.2023 19:00 tot 05.10.2023 20:00
  Bij Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland Categorieën: believers
  Spannende, sportieve, actieve estafette met Bijbelse uitdagingen. Heb je een helm> Neem het mee! Let op: Deze avond is in de Aker.
 • Van 06.10.2023 18:45 tot 06.10.2023 19:45
  Bij Arendstraat 2, 3882 JJ Putten, Nederland Categorieën: Colasoos
  De colasoos kan beginnen en start op de eerst vrijdag na opening winterwerk op 22/9  hierbij vervolg van het schema:  06/10 20/10( herfstvakantie) 03/11 17/11 01/12 15/12 12/01 2024 26/01 09/02 23/02 (voorjaarsvakantie) 08/03 22/03 (laatste avond)
 • Van 09.10.2023 19:30 tot 09.10.2023 22:00
  Bij Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland Categorieën: wijkbijbelkring
  Even een berichtje. Het is de bedoeling om op maandagavond 9 okt. te starten. Daarna volgen dan de volgende keren: 6 nov.; 4 dec.; 15 jan.;12 febr.; en 11 mrt. De voorkeur van de kring, begreep ik, gaat uit naar een deeltje van de kringserie. Ik heb een aantal exemplaren van ‘Wie mijn Woorden hoort’ over de Bergrede besteld. Zodra ze binnen zijn, geef ik een seintje. Dan kunnen ze worden opgehaald. G.C.K.
 • Van 11.10.2023 14:30 tot 11.10.2023 16:30
  Bij Achterstraat 39, 3882 AE Putten, Nederland Categorieën: Overige
  Dit najaar starten we met een Alpha cursus speciaal gericht op senioren. De cursus is een oriëntatie-cursus voor ieder die zich wil verdiepen of oriënteren in het christelijke geloof. De cursus start met een oriëntatiemiddag op 6 sept. Tijdens deze middag wordt uitleg gegeven wat de cursus inhoudt en welke onderwerpen er behandeld gaan worden. Elke bijeenkomst start met koffie/thee met wat lekkers en een inleiding, waarna we in kleinere groepen uiteengaan om door te praten over het onderwerp. Zeker bij een seniorencursus komen levensvraagstukken en ervaringen uitgebreid aan bod. Het initiatief wordt ondersteund door diverse kerken in de Gemeente Putten. De cursus staat open voor mensen van 55 jaar en ouder, waarbij het niet uitmaakt of je lid bent van een kerk of niet. In totaal zijn er 14 bijeenkomsten en deze worden vanaf 6 sept. elke woensdagmiddag gehouden in de Gereformeerde Kerk. Wij starten om 14.30 uur en we ronden elke middag af rond 16.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op de oriëntatiemiddag op 6 sept. om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat in Putten. Voor meer informatie over de cursus en aanmelding kunt u zich wenden tot Koos Gondelach tel 06-10016260; E-mail koos.gondelach@gmail.com
 • Van 13.10.2023 14:15 tot 13.10.2023 15:15
  Bij Arendstraat 2, 3882 JJ Putten, Nederland Categorieën: Knutselclub
 • Van 13.10.2023 14:15 tot 13.10.2023 15:15
  Bij Arendstraat 2, 3882 JJ Putten, Nederland Categorieën: Liedjestrein
 • Van 16.10.2023 19:30 tot 16.10.2023 22:00
  Vrouwenvereniging Hoef wil op 16 okt. weer beginnen. We beginnen om 19.30 uur; vooraf is er koffie of thee met wat lekkers. Nieuwe leden zijn van harte welkom. We gaan beginnen met Bijbelstudie 1: ‘Wees niet bang’. U kunt dat thuis doorlezen en de vragen maken als u dat wil. Graag de Bijbelstudie meenemen. Degene die naar de Bondsdag wil op 28 sept. kan contact opnemen met het bestuur. Graag tot ziens. Bestuur vrouwenvereniging Hoef
 • Van 18.10.2023 14:30 tot 18.10.2023 17:00
  Bij Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland Categorieën: Ouderen bijeenkomsten
  Ouderen en alleenstaanden, hartelijk uitgenodigd voor de eerste middag van het nieuwe seizoen, op woensdag 13 sept.! Deze keer neemt dhr. N. Rasch uit Woudenberg ons mee in woord en beeld door het leven en het werk van Johannes de Heer. Hij was destijds een zeer bekende evangelist die door zijn zangbundel het hart van velen wist te raken. Er is weer een kleurige folder gemaakt met alle gegevens voor het nieuwe seizoen. U krijgt er één (of meer als u iemand anders wilt uitnodigen!) mee op de komende middag. Omdat ook anderen graag de overige data van de komende periode willen weten, volgen ze hier: 18 okt., 15 nov., 20 dec., 17 jan., 14 febr., 20 mrt., 17 apr., 22 mei (busreis) en de zomermiddagen op 19 juni, 17 juli en 14 aug. Alles zo de Heere wil. Met een hartelijke uitnodiging aan met name de jongere senioren in onze gemeente mee te komen doen. Want juist ouderen zien ernaar uit om in hun eenzamer wordende leven in contact te blijven met andere gemeenteleden. Graag tot ziens op woensdag 13 sept. in De Aker. De aanvang is 14.30 uur. ds. J. van Oostende, tel. 701833
 • Van 18.10.2023 14:30 tot 18.10.2023 16:30
  Bij Achterstraat 39, 3882 AE Putten, Nederland Categorieën: Overige
  Dit najaar starten we met een Alpha cursus speciaal gericht op senioren. De cursus is een oriëntatie-cursus voor ieder die zich wil verdiepen of oriënteren in het christelijke geloof. De cursus start met een oriëntatiemiddag op 6 sept. Tijdens deze middag wordt uitleg gegeven wat de cursus inhoudt en welke onderwerpen er behandeld gaan worden. Elke bijeenkomst start met koffie/thee met wat lekkers en een inleiding, waarna we in kleinere groepen uiteengaan om door te praten over het onderwerp. Zeker bij een seniorencursus komen levensvraagstukken en ervaringen uitgebreid aan bod. Het initiatief wordt ondersteund door diverse kerken in de Gemeente Putten. De cursus staat open voor mensen van 55 jaar en ouder, waarbij het niet uitmaakt of je lid bent van een kerk of niet. In totaal zijn er 14 bijeenkomsten en deze worden vanaf 6 sept. elke woensdagmiddag gehouden in de Gereformeerde Kerk. Wij starten om 14.30 uur en we ronden elke middag af rond 16.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op de oriëntatiemiddag op 6 sept. om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat in Putten. Voor meer informatie over de cursus en aanmelding kunt u zich wenden tot Koos Gondelach tel 06-10016260; E-mail koos.gondelach@gmail.com
 • Van 20.10.2023 18:45 tot 20.10.2023 19:45
  Bij Arendstraat 2, 3882 JJ Putten, Nederland Categorieën: Colasoos
  De colasoos kan beginnen en start op de eerst vrijdag na opening winterwerk op 22/9  hierbij vervolg van het schema:  06/10 20/10( herfstvakantie) 03/11 17/11 01/12 15/12 12/01 2024 26/01 09/02 23/02 (voorjaarsvakantie) 08/03 22/03 (laatste avond)
 • Van 25.10.2023 14:30 tot 25.10.2023 16:30
  Bij Achterstraat 39, 3882 AE Putten, Nederland Categorieën: Overige
  Dit najaar starten we met een Alpha cursus speciaal gericht op senioren. De cursus is een oriëntatie-cursus voor ieder die zich wil verdiepen of oriënteren in het christelijke geloof. De cursus start met een oriëntatiemiddag op 6 sept. Tijdens deze middag wordt uitleg gegeven wat de cursus inhoudt en welke onderwerpen er behandeld gaan worden. Elke bijeenkomst start met koffie/thee met wat lekkers en een inleiding, waarna we in kleinere groepen uiteengaan om door te praten over het onderwerp. Zeker bij een seniorencursus komen levensvraagstukken en ervaringen uitgebreid aan bod. Het initiatief wordt ondersteund door diverse kerken in de Gemeente Putten. De cursus staat open voor mensen van 55 jaar en ouder, waarbij het niet uitmaakt of je lid bent van een kerk of niet. In totaal zijn er 14 bijeenkomsten en deze worden vanaf 6 sept. elke woensdagmiddag gehouden in de Gereformeerde Kerk. Wij starten om 14.30 uur en we ronden elke middag af rond 16.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op de oriëntatiemiddag op 6 sept. om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat in Putten. Voor meer informatie over de cursus en aanmelding kunt u zich wenden tot Koos Gondelach tel 06-10016260; E-mail koos.gondelach@gmail.com
 • Van 26.10.2023 19:45 tot 26.10.2023 22:00
  Bij Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland Categorieën: Vorming en toerusting
  Een puber in huis… spannend?! Gelukkig niet voor iedereen. Maar om een puber met al zijn/haar nukken en wensen op te voeden, blijkt nog niet zo eenvoudig. Kun je je op deze, voor velen soms ingewikkelde periode, voorbereiden en zo ja, hoe dan? Geeft Gods Woord ons hier ook informatie over? Laten we elkaar bemoedigen! De werkgroep geloofsopvoeding organiseert daarom in samenwerking met de HGJB een thema-avond over: Help, een puber in huis Wanneer: donderdag 26 okt. 2023 Waar: De Aker Tijd: inloop vanaf 19.45 uur (we starten om 20.00 uur) Voor wie: ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar (uit alle wijken!) Spreekster: Harriët Smit
 • Van 26.10.2023 20:00 tot 26.10.2023 21:30
  Bij Fontanusplein 1-2, 3881 BZ Putten, Nederland Categorieën: Toerusten
  Het komende winterseizoen willen we weer in groepsverband een belangrijk theologisch boek lezen. We kozen voor het pas verschenen boek van dr. W. Dekker: ‘Oproep tot omkeer’ uitg. Kokboekencentrum Utrecht, ISBN 978 90 435 3840 4 prijs € 21,99. Het is ook te koop als e-book. Dr. Dekker vraagt zich af, waarom het in de prediking vandaag de dag toch zo weinig gaat over bekering. Bij zijn bezinning betrekt hij ook de hedendaagse spiritualiteit, waarbij men in de hectiek van het moderne leven op zoek is naar zichzelf. Een actueel boek, dat in bezinning en gesprek ons geloofsinzicht kan verrijken en verdiepen. Ieder is welkom om mee te doen. In de komende vakantietijd kun je eventueel het boek dan vast wat doorlezen en op je in laten werken. De volgende donderdagavonden in De Aker zijn gepland van 20.00 uur - ± 21.30 uur: 28 sept.; 26 okt.; 23 nov.; 21 dec.; 25 jan.; 22 febr. en 14 mrt. Nogmaals: ieder is daar weer of voor het eerst hartelijk welkom. ds. Jacob Westland
 • Van 27.10.2023 14:15 tot 27.10.2023 15:15
  Bij Arendstraat 2, 3882 JJ Putten, Nederland Categorieën: Knutselclub
 • Van 27.10.2023 14:15 tot 27.10.2023 15:15
  Bij Arendstraat 2, 3882 JJ Putten, Nederland Categorieën: Liedjestrein

Showing 20 out of 74 events

Laad meer 74 336 events7223ca5cdffdd31fd0987ccd30bae163