Zomerouderenmiddag

Van augustus 07, 2019 14:30 tot augustus 07, 2019 16:00
Bij De Aker
Geplaatst door J V
Categorieën: Ouderen bijeenkomsten
Hits: 89

In deze en de komende twee maanden willen we graag weer onze zomerouderenmidddagen houden. Alle ouderen en alleenstaanden hartelijk uitgenodigd voor de volgende middag op woensdag 19 juni. Er is dan geen presentatie met een gastspreker, maar gewoon een gezellige middag voor ontmoeting en gesprek. We willen wat liederen zingen en luisteren naar een korte meditatie. Ieder die zich hierdoor aangesproken voelt, is hartelijk welkom. Om ca. 16.00 uur sluiten we de middag af.

Vorig jaar waren er minder bezoekers dan het jaar daarvoor, waarschijnlijk door de hitte. Daarom nu een hartelijke oproep: de middag is belangrijk voor Christus’ gemeente, want er komt meer eenzaamheid voor dan we vaak beseffen, zeker in de vakantietijd. De andere middagen staan gepland voor 10 juli en 7 augustus. De gewone ouderenmiddagen beginnen weer op woensdag 11 september. Welkom dus en graag tot ziens D.V. op woensdag 19 juni in De Aker. De aanvang is 14.30 uur.

ds. J. van Oostende

tel. 701833