Mannenverenigingen aangesloten bij de “Streek Nijkerk”

Van 11.11.2020 19:30 tot 11.11.2020 22:00
Bij De Aker
Geplaatst door J V
Categorieën: Mannenverenigingen
Hits: 154
Het bestuur nodigt u hartelijk uit voor de najaarsvergadering op D.V. woensdag 11 nov. 2020. Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Aker. Ds. A. Snoek houdt een inleiding over : “Hel en Hemel – Hoe sprak de Heere Jezus concreet over de eeuwige bestemming van de mens” Naast de leden van de mannenverenigingen zijn belangstellenden ook hartelijk welkom. Als u komt, wilt u zich dan aanmelden bij de secretaris van de streek: Dhr. G. den Hoed tel: 06 13 22 42 84. Mailadres: Gdh-E@hetnet.nl of bij ondergetekende tel.36 05 20 j.oostende01@kpnmail.nl Aanvang 19.30 uur bij binnenkomst wordt verzocht een mondkapje te dragen. Na het plaats nemen mag deze verwijderd worden. Namens het bestuur: J. H. van Oostende.