Woensdag week 10 (08-03-2023)

Zuiderkerk : 19:30

Ds. W.C. Polinder


Liturgie:

Gezang5 : 5 - Gebed des Heeren -
Weerklank349 : 1
Psalm27 : 3 en 5
Psalm104 : 7
Psalm141 : 1, 2 en 9
Gezang5 : 9 en 10 - Gebed des Heeren -
Weerklank477 : 1, 2 en 3
SchriftlezingPsalm 141
SchriftlezingOpenbaring 8 : 1-5
TekstPsalm 141 : 2a