Zondag week 13 (26-03-2023)

Zuiderkerk : 19:00

Ds. A.J. Mensink (Elburg)


Liturgie:

Psalm102 : 15
Psalm46 : 1 en 5
Psalm130 : 2
Psalm32 : 1 en 3
Gezang5 : 6 en 10 (gebed des Heeren)
Psalm116 : 1 en 7
SchriftlezingJesaja 53 : 10-12
SchriftlezingLukas 23 : 33-37
TekstLukas 23 : 34

Alleen audio:


Opname downloaden opname opslaan