Zondag week 11 (12-03-2023)

Zuiderkerk : 19:00

Ds. W.C. Polinder


Liturgie:

Psalm103 : 1
Psalm103 : 2 en 5
Psalm79 : 7
Psalm2 : 1 en 2
Psalm2 : 6 en 7
Psalm98 : 2 en 4
SchriftlezingOpenbaring 11 : 15-19
SchriftlezingOpenbaring 16 : 1-21

Alleen audio:


Opname downloaden opname opslaan