gevouwen-handen

Zondag 22 september - Opening Winterwerk 2019

Wat kunnen wij van de dierenwereld leren? Bijvoorbeeld van de herkauwers? Herkauwers zijn herbivoren die hun voedsel nadat het in de maag geweest is nogmaals in de bek [her]kauwen. Voorbeelden van herkauwers: hert, gazelle, geit, giraffe, rund en schaap.

We kiezen het rund eruit. Een vrouwelijk rund, een koe.
Weleens jezelf afgevraagd wat een koe nou eigenlijk doet de hele dag? Nou, een koe is aardig wat tijd kwijt aan kauwen. Als een koe gras eet, gaat ze daar eerst heel lang op kauwen. Daarna gaat dat gras door alle vier haar magen heen. Tussendoor haalt ze het weer naar boven en dan gaat ze er weer op kauwen. Pas als alle voedingstoffen eruit zijn, poept de koe het overblijfsel uit.

In Psalm 1:2 gaat het over het overdenken van Gods Woord. Eigenlijk is dat precies wat koeien doen met gras: het is 'kauwen' op dat wat je gelezen hebt in de Bijbel, Gods Woord. Je neemt het Woord tot je, overdenkt het. Opnieuw en opnieuw. Steeds weer, kauwen en herkauwen. Dan haal je écht de voedingsstoffen eruit.

Dat 'kauwen' is in deze tijd waarin wij leven niet makkelijk. Je hebt er eigenlijk een rustig plekje voor nodig. Anders komen er te veel prikkels op je af: appjes, leuke filmpjes, foto's, noem maar op.
In Genesis 24: 63 staat dat Isaak 's avonds het veld in ging om – in de Engelse vertaling – 'to meditate'. Hij ging er bidden, mediteren, woorden, die God tot hem gesproken had, overdenken.

Het woord mediteren is afgeleid van een oudtestamentisch woord, dat gewoonlijk vertaald wordt met 'overpeinzen', of zoals reeds genoemd 'overdenken' of 'overleggen van het Woord van de Heere'. Vergelijk onder meer Jozua 1: 8: 'Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.' En Psalm 1: 2 voegt daar iets bij: '...die vindt zijn vreugde in de wet van de HEERE als hij Zijn wet dag en nacht overdenkt.'
Het mag dan niet duidelijk zijn op welke wijze de vromen in het Oude Testament mediteerden.
Zij lazen de Schriftwoorden halfluid voor zichzelf, als het ware murmelend. Dat deden ze telkens weer, om zo de bedoeling van de woorden van de HEERE grondig tot zich door te laten dringen.

Misschien geen gek idee om ook eens te doen? 's Avonds een rustig plekje opzoeken, alleen het veld in. Of in de stilte van je slaapkamer. En daar in die stilte 'kauwen' op die tekst of dat gedeelte uit de Bijbel, dat na het lezen in je gedachten is gebleven en is meegegaan. En daar in die stilte ook hardop bidden...
Desnoods tussen de koeien...