U wordt van harte uitgenodigd om samen te zingen na de avonddienst van de Oude Kerk in de Aker. Nadat we koffie, thee of limonade hebben gedronken, hopen we om ongeveer 20.30 uur te gaan zingen.

De data's voor het komende seizoen zijn:

  • 11 november
  • 17 december
  • 3 februari 2019
  • 10 maart
  • 14 april
  • 5 mei
  • 2 juni

Wij hopen u te mogen begroeten in  De Aker.

Met vriendelijke groet,
Gerald en Roelof