Op de vraag van mevr. Markus -namens de Algemene Kerkenraad- om haar opvolger te zijn voor de coördinatie van het Aanvullend bezoekwerk, heb ik positief geantwoord. Het lijkt me mooi om dienstbaar te zijn, samen met anderen, in dit stukje werk in onze gemeente. Ieder op een eigen plaats mogen we ons, in afhankelijkheid van de Heere, inzetten in Zijn wijngaard. Mijn taak omvat onder andere contacten onderhouden met aanvullend bezoekwerkers, predikanten en ambtsdragers. En het coördineren van de inzet van bezoekwerkers bij gemeenteleden. Ik hoop eraan bij te dragen dat gemeenteleden die dit nodig hebben, steun ondervinden door de bezoeken van de aanvullend bezoekwerkers. Voor het moderamen van de AK heb ik de gelofte van geheimhouding afgelegd.

Voor wie is het Aanvullend bezoekwerk bedoeld?

Pastoraal bezoekwerk wordt in onze gemeente voornamelijk gedaan door predikanten, pastoraal medewerkers en ouderlingen. Tijdens de bezoeken wordt veelal meegeleefd met persoonlijke of gezinsomstandigheden. Deze worden in de lichtkring van Gods Woord gebracht. Veel gemeenteleden ervaren het leven als zwaar en hebben (geloofs-)vragen vanwege chronische ziekte in het gezin, verlies (door echtscheiding), afwijzing of overbelasting. Ook kan er sprake zijn van psychische problematiek bij henzelf of bij familieleden. Voor deze gemeenteleden is er de mogelijkheid om bezocht te worden door aanvullend bezoekwerkers. Een frequentie wordt in onderling overleg afgesproken.

Wie zijn aanvullend bezoekwerkers?

Aanvullend bezoekwerkers zijn gemeenteleden die een cursus psycho-pastorale toerusting hebben gevolgd, waarin zij geleerd hebben om pastoraal aanwezig te zijn. Zij hebben de mogelijkheid regelmatig op bezoek te komen. Bezoekwerkers hebben evenals ambtsdragers een gelofte van geheimhouding afgelegd.

Informatie

Wanneer u/jij overweegt of u/jij gebruik zou kunnen maken van deze vorm van pastoraat, neem dan contact op met uw/jouw wijkpredikant of wijkouderling.

Voor algemene informatie: M.M. Jonker-Hakkert, coördinator Aanvullend bezoekwerk,

tel. 0341-357766, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een hartelijke groet,

M.M. Jonker