De werkgroep houdt zich bezig met het voorbereiden van de boeldag. Verzamelen en verkopen van goederen, maar ook met het zoeken van sponsoren.

Wat zijn de doelen voor 2020:

 

  • Diaconie – G.Z.B. voor Adré en Marja Lichtendonk

  • Kerkbeheer – Voorlopig een opslag huren

 

Ontvangst cheque van boeldagcommissie

Cheque boeldag diaconieOp de diaconievergadering van 10 okt. jl. hebben we bezoek ontvangen van vier leden van de boeldagcommissie: de dames E. Grift en W. Loedeman en de heren J. van den Bor en J. Verhoef. De commissieleden vertelden de diakenen over de  uiteenlopende activiteiten van de commissie. Met name het reilen en zeilen rond de jaarlijkse boeldag, maar ook de gang van zaken rond de inzamelingen waren onderwerp van gesprek. Ondanks de beslommeringen rond de huisvesting voor de activiteiten van de boeldagcommissie hebben de leden en vrijwilligers niet stilgezeten en konden veel dingen gelukkig gewoon doorgaan. Dat er rond de organisatie van de jaarlijkse boeldag en andere bezigheden veel werk wordt verzet door heel veel vrijwilligers (zo’n 175 mannen en vrouwen!) werd nog eens duidelijk tijdens deze ontmoeting. De ‘boeldag’ is ook een blijvende happening waar mensen uit het dorp maar ook van heinde en ver jaarlijks naar toe komen. Van de opbrengst van de in mei gehouden boeldag ontving de penningmeester van de diaconie, G.J. Kroon, uit handen van de dames E. Grift en W. Loedeman, een cheque van € 2.000,-.
Dit bedrag zal worden aangewend voor de verstrekking van pakketten rond de kerst aan personen en gezinnen. De voorzitter, A.G. Aalten, spreekt namens de diaconie de dank uit voor de betrokkenheid van de boeldagcommissie bij het diaconale werk en deze prachtige bijdrage voor het genoemde doel. Natuurlijk bedanken wij hierin ook al diegenen binnen en buiten de gemeente die door hun bezoek aan de boeldag en andere aankopen, de boeldagcommissie van de benodigde middelen voorzien. De voorzitter wenst de leden van de boeldagcommissie sterkte en de zegen van God toe bij al hun werk binnen de gemeente.