Zondag 6 okt. zal er in onze Hervormde Gemeente vanwege de Israël zondag gecollecteerd worden voor  de zorggroep ALEH, die meer dan 700 meervoudig gehandicapte kinderen

hartvoorisraelin Israël van de beste zorg voorziet. We verwijzen graag naar de informatie bij de Diaconie. We zijn dankbaar dat er verbondenheid met het volk van Israël mag zijn en dat wij hen mogen steunen in woord en daad. Maar wat is onze drijfveer om ons voor Israël in te spannen? Het is een bijzonder volk. Het is immers het volk dat onze God met ‘een eeuwige liefde’  heeft liefgehad. De Bijbel staat vol met teksten over het speciale karakter van het Joodse volk. In 1 Kronieken 17:21 lezen we over het gebed van David: U hebt Uw volk Israël voor U tot Uw volk gemaakt, voor eeuwig, en U HEERE bent hun tot een God geworden. Zou dan een ieder die in de God van Abraham, Izak en Jakob gelooft, dan geen hart voor Israël hebben? Die band met Israël mag zichtbaar worden in de Israël collecte, maar ook in andere activiteiten ten bate van ALEH. Zo zal er op de Ossenmarkt op woensdag 9 okt. bij de zeven kramen van onze interkerkelijke werkgroep van alles te doen zijn. U kunt ons vinden op de vertrouwde locatie in de Verlengde Dorpsstraat vanaf 10.00 uur. We rekenen op u!

Ceel de Vries / Okko van Dijk

NL73ABNA0617407835