We nodigen u en jullie van harte uit om na de ochtenddiensten elkaar te ontmoeten in De Aker (voor wat betreft de Oude en Nieuwe Kerk) in de zaal bij de Zuiderkerk.

Er zal koffie, thee of fris zijn en er is alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te zijn. Het kan zo maar leiden tot verrassende ontmoetingen met gemeenteleden die we kennen of niet kennen. Een goede investering in verbondenheid!

Opening winterwerk en samen zingen

Met het oog op de opening van het winterwerk zal (naast de schoolpsalm) ’s morgens in alle kerkgebouwen gezongen worden:

Weerklank lied 288 vers 1 en 2

 wk288 v1 n

 

 wk288 v2