De kerkenraad deelt mee dat ds. de Wit het beroep naar de Hervormde gemeente van Ede,
wijk Sionskerk, heeft aangenomen. Dit betekent dat hij heeft bedankt voor het beroep naar de Hervormde gemeente van Oldebroek, wijk 1.
We wensen ds. de Wit rust toe op de beslissing die in afhankelijkheid van de HEERE is genomen.
In die afhankelijk mogen we ook bidden om wijsheid voor de kerkenraad van wijk 2 om te zijner tijd het
beroepingswerk ter hand te nemen.