Altijd al meer willen weten over God, geloof, Bijbel en kerk? Dan is de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) iets voor u/jou!

logoDeze cursus is laagdrempelig. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, opleiding of kerkgenootschap. Samen met theologisch geschoolde docenten en medecursisten ga je de diepte in en behandel je fundamentele thema’s van het christelijk geloof. De cursus bestaat uit verschillende theologische vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Praktische theologie (o.a. pastoraat), Missiologie en Oecumene (zoeken naar kerkelijke eenheid).

De lessen zijn vanaf begin sept. om de week op zaterdagmorgen; in totaal zo’n 20 ochtenden per jaar. De lessen worden gegeven in de Bethelkerk te Harderwijk. De cursus kent geen toetsen of examens. Het accent ligt op de lessen. De cursist kan zelf kiezen, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden,  hoe hij/zij omgaat met de suggesties voor zelfstudie.

Het cursusgeld voor 2019/2020 bedraagt € 215,- per persoon en € 320,- voor en echtpaar. Je verbindt je telkens voor een jaar. De TVG cursus duurt in principe drie jaar.

Een cursist vertelt: “Docenten, medecursisten en de leerstof hebben mij enorm geholpen in mijn zoektocht hoe om te gaan met de Bijbel. Het heeft bij mij een verlangen aangewakkerd tot meer studie en reflectie.” Een andere cursist: “Het is een praktische, verrijkende cursus met boeiende vakken. Na ieder lesochtend ga ik weer met nieuwe inzichten naar huis.” Wil je meer weten? Kijk dan op www.cursustvg.nl onder het kopje Harderwijk. Hopelijk mag ik je verwelkomen als nieuwe cursist voor 2019-2020.

ds. W.C. Polinder

Cursusleider en docent Oude Testament

TVG Harderwijk