De voorbereidingen voor de diensten in ‘t Lichtpunt zijn weer in volle gang. We hebben veel enthousiaste mensen gevonden om ons te helpen, bijvoorbeeld met koffieschenken, muziek maken of met het parkeren.

Maar voor één taak hebben zich na verschillende oproepjes en mails nauwelijks mensen aangemeld, namelijk om de tieners na de zangdienst op het zoldertje op te vangen. Dat vinden we heel erg jammer. Ze hebben het namelijk het afgelopen jaar erg fijn gevonden om elkaar na de dienst te kunnen ontmoeten, even samen wat te drinken en bij te praten. Het jeugdwerk staat een lange periode stil, daarom is dit juist zo'n mooie activiteit om met elkaar in contact te blijven.

We zoeken mensen (18+) die één of meerdere keren na de zangdienst een half uurtje op het zoldertje onze tieners wat te eten en drinken geven en er gewoon voor ze willen zijn. Als we te weinig aanmeldingen hebben, zal de tienerzolder dit jaar helaas gesloten blijven. Geef je dus snel op via

Namens de Lichtpuntcommissie,

Anja van den Ham