Hulp gezocht! Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de Lichtpuntdiensten zijn al begonnen.

gblichtpunt01Dit jaar hopen we op van D.V. zondag 14 juli tot en met zondag 1 sept. vakantiegasten, gemeenteleden en belangstellenden hartelijk welkom te heten in ‘t  Lichtpunt! Om alles goed te laten verlopen zoeken we nog wel wat hulptroepen! We zoeken mensen voor het koffieteam, het parkeren, stoelen sjouwen en collecteren. Als je het leuk vindt om in het combo mee te spelen of te zingen tijdens de zangdiensten ’s avonds kan je je ook opgeven. Verder zoeken we nog mensen die na de zangdiensten op het zoldertje de tieners voorzien van drinken en chips, een praatje met ze maken of een spelletje met ze spelen. Opgeven kan via een mailtje naar of telefonisch bij Cora (06-23902275). We hopen en bidden dat God deze diensten zal zegenen en zal gebruiken om mensen de weg naar Hem te laten vinden! Bidden u en jullie mee hiervoor?

Een hartelijke groet namens de werkgroep,

Cora van de Kamp en Anja van den Ham