Beroepingswerk wijkgemeente 3
De kerkenraad van wijkgemeente 3 maakt bekend dat ds. J.A.C. Olie 

 heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep. We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe in de weg die de HEERE gewezen heeft.