Met het oog op het seizoen 2024-2025 worden vanaf maandag 17 juni de catechesekaarten door de sectieouderlingen rondgebracht. Vanaf maandag 24 juni worden ze weer opgehaald.  

Dit jaar is het ook weer mogelijk dat jongeren zich digitaal Opgeven. Kijk op de homepage bij nieuwsberichten. Als een jongere zich digitaal opgeeft, dan krijgt de sectieouderling automatisch

een melding via e-mail, zodat men weet dat de kaart niet meer opgehaald hoeft te worden. Alle jongeren, die tussen 1 okt. 2003 en 30 sept. 2012 geboren zijn, krijgen een uitnodiging. Er zijn jongeren die op 30 sept. nog geen 12 jaar zijn, maar volgend seizoen al wel naar de middelbare school gaan. Zij zijn ook van harte welkom om zich aan te melden voor catechisatie. Ze kunnen het overzicht van de catecheselessen vinden op bij Overzicht catechese uren en zich daar ook aanmelden. Jongeren die voor 1 okt. 2003 geboren zijn, kunnen zich uiteraard ook gewoon via de website aanmelden voor catechese.  

Aan het begin van het nieuwe seizoen volgt nog een uitnodiging van de groep waar ze zich hebben ingeschreven.  

Denk goed na en schrijf zo snel mogelijk in, bij voorkeur digitaal. Zodoende kunnen tijdens de zomervakantie de verdere voorbereidingen worden getroffen. Het gaat om het samenstellen van de groepen en het informeren van de mentoren.  

Het is onze blijvende opdracht om in de ruimte van Gods verbond de jongeren te leren leven naar Gods beloften en geboden. Het is de moeite waard, want de Heere is het Die ons roept tot een heerlijk leven met Hem!