Bij de kerkdiensten van Goede Vrijdag en Pasen ligt er een gratis exemplaar voor u van De Waarheidsvriend in onze kerken. De Waarheidsviend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op 

geestelijke en pastorale vraagstukken. Voor slechts € 10 is er al een actie-abonnement voor 4 maanden.

Voor meer informatie : www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/aanbieding . 

Tevens is het mogelijk om lid te worden van de Gereformeerde Bond voor € 10/jaar.