Zondag 26 nov. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Zoals u al eerder bent geïnformeerd, zal vanaf heden op deze zondag in de drie 

morgendiensten worden stilgestaan bij hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. In deze diensten worden de namen afgelezen van hen die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden.

Laten we als gemeente in deze dienst ook aanwezig zijn om zo ons meeleven met de familie van hen die ons ontvielen te tonen. De gehele kerkdienst zal in dit teken staan. (Vorig jaar was het moment van gedenken nog op de oudejaarsavond, vandaar dat we dit jaar de namen lezen van hen die zijn overleden na 1 jan. 2023).

De familiecontactpersoon van de overledene heeft een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een van deze diensten en is gevraagd de overige familieleden van deze uitnodiging in kennis te stellen.

Na afloop van de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Per kerkgebouw wordt aangeven waar deze ontmoeting zal plaats vinden. In deze kerkdienst gaat een van de wijkpredikanten voor.

Dit jaar is dit in de Oude Kerk (9.30 uur) ds. H. Brendeke, in de Nieuwe Kerk (9.00 uur) ds. A.L. van Zwet en in de Zuiderkerk (9.30 uur) ds. C. Mijderwijk.

Troost en zegenrijke diensten toegewenst.