Op zondag 22 okt. jl. heeft de Diaconie een noodhulpcollecte gehouden voor Afghanistan. Begin okt. is het land door twee verwoestende aardbevingen getroffen. Het College van Diakenen deelt met grote dankbaarheid mee dat er een bedrag van € 14.432,25 is ontvangen. Stichting Kerk in Actie zal met dit geld slachtoffers ondersteunen door het aanbieden van tijdelijk onderdak, schoon drinkwater,

hygiëne-artikelen en sanitaire voorzieningen. Dit doen zij via partnerorganisatie Christian Aid dat een kantoor heeft in de getroffen provincie Herat.

Wij danken u hartelijk voor uw vrijgevigheid en meeleven!