Vanaf woensdag 15 november hopen we weer te beginnen met de Bijbellezingen. Op een tiental woensdagavonden willen we dit seizoen samen de eerste brief lezen 

 

die de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe heeft geschreven. We beginnen steeds om 19.30 uur en we komen samen in de Oude Kerk. Oud en jong is van harte uitgenodigd! Ons gebed is dat de Bijbellezingen tot zegen van uw geloof zullen zijn, tot eer van God en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Het programma voor de komende maanden is als volgt.

08-11 (1 Kor. 1): Verdeeldheid en wijsheid, ds. J.K.M. Gerling.

15-11 (1 Kor. 2): De geest van de wereld en de Geest uit God, ds. A.L. van Zwet.

22-11 (1 Kor. 3): Bouwen op het fundament, ds. H.P. Brendeke.

29-11 (1 Kor. 5/6): Wij zijn niet van onszelf, ds. B. de Borst.

06-12 (1 Kor. 7): Het heilig huwelijk, ds. C. Mijderwijk.

10-01 (1 Kor. 8/9): Zelfverloochening ter wille van het Evangelie, ds. H.P. Brendeke.

17-01 (1 Kor. 10): Israël als voorbeeld, ds. A. Jonker.

24-01 (1 Kor. 11): Vasthouden aan de overlevering (plaats van de vrouw), ds. A.L. van Zwet

31-01 (1 Kor. 11): Vasthouden aan de overlevering (Heilig Avondmaal), ds. C. Mijderwijk

07-02 (1 Kor. 12/13): Verscheidene gaven met als liefde de boventoon, ds. J.K.M. Gerling

Tijdens de eerste Bijbellezing zal, naast de bespreking van hfst. 1, ook 1 Kor. als geheel worden ingeleid.

                                                                     Het ministerie van predikanten