Helaas komt echtscheiding ook in onze gemeente voor, meer dan ons lief is. Achter dit woord gaat vaak een wereld van verdriet schuil. Pijn voor man en vrouw, kinderen, familie en vrienden en gemeenteleden. Aan een gebroken huwelijksrelatie gaan vaak moeilijke jaren vooraf. Je hebt elkaar trouw beloofd, maar het gaat écht niet meer… Je weet dat Gods gebod over het huwelijk nog steeds geldt, 

toch is samen verder gaan geen optie meer. Hoe kun je in de gebrokenheid van het leven bewogen aanwezig zijn bij met mensen die deze ‘onmogelijke keuze’ maken? Als ambtsdragers en aanvullend bezoekwerkers dachten we 13 sept. jl. over deze vraag na.

Luisteren en pastoraal begeleiden zonder te oordelen of partijdig te zijn, is dat mogelijk?

Valt niet een van de twee (van het echtpaar) tussen de wal en het schip?

Kan er samenwerking zijn met een aanvullend bezoekwerker?

Er werd ook gesproken over de kinderen, om hen niet te vergeten en te peilen wat hun behoefte in deze hectische tijd is. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen ze in contact gebracht worden met Praatpaal www.hervormdputten/ontmoeten/praatpaalputten  of bijvoorbeeld met de catechesementor/ jeugdwerk. Ook praktische ondersteuning door de diaconie op het gebied van huisvesting kwam aan de orde. In de praktijk blijkt ook behoefte te bestaan aan hulp bij het zoeken naar een christelijke hulpverlener.

Bijzonder was het dat iemand, die zelf een scheiding meemaakte, die avond haar ervaring van de pastorale begeleiding wilde delen. Ze vertelde hoe er een sfeer van vertrouwen groeide met haar predikant en wijkouderling en hoe de diaconie op een discrete wijze informeerde of er hulp nodig was en deze daadwerkelijk bood. Maar ook hoe een knikje van een gemeentelid of een hand op haar arm haar bemoedigde. Het meewerken aan deze avond werd ingegeven door het feit dat ze iedereen deze positieve begeleiding zou gunnen. We weten helaas dat anderen zich in de kou voelden staan. Zonder lichtvaardig over echtscheiding te denken, willen we voor mensen in de gebrokenheid van het leven een veilige gemeente zijn. In navolging van Hem Die gebrokenen van hart nabij wil zijn.

Volgende keer: de waarde van het christelijke huwelijk, preventie en huwelijksproblemen

M.M. Jonker, Coördinator Aanvullend Bezoekwerk

mede namens Commissie Vorming & Toerusting

0341-357766 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.