Komende zondag (24 september) zal de diaconale collecte bestemd zijn voor ZOA Vluchtelingenzorg. Twee verwoestende rampen troffen de afgelopen maand Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig. Er zijn tienduizenden mensen

akloos en honderdduizenden leven zonder voedsel en schoon drinkwater. In beide landen zijn maar weinig hulporganisaties actief. In Marokko houdt de overheid hulp tegen en Libië is een gevaarlijk en instabiel land. ZOA kan door samen te werken met partnerorganisaties die daar al aanwezig zijn toch mensen bereiken. Wij bevelen deze collecte graag bij u aan en roepen u ook van harte op om de bevolking mee te nemen in uw gebeden.